ZAKRES USŁUG

     Zespół kancelarii adwokackich KKKN Legal. oferuje wszechstronną profesjonalną pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym, jak również firmom i podmiotom gospodarczym, świadcząc profesjonalną pomoc prawną.

     Jako Adwokaci występujemy jako obrońcy lub pełnomocnicy w sprawach karnych, karno-skarbowych i w sprawach o wykroczenia, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego. Reprezentujemy Klientów indywidualnych i przedsiębiorców w sprawach cywilnych. Udzielamy porad prawnych oraz prowadzimy sprawy, dotyczące roszczeń, wynikających z umów cywilnoprawnych oraz czynów niedozwolonych, a także sprawy z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego, upadłościowego, handlowego i bankowego. W ramach wykonywanej praktyki oferujemy również kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych.W zakresie naszej specjalizacji prowadzimy liczne spory sądowe przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym w sprawach odszkodowawczych (zarówno szkody osobowe, jak i majątkowe).

     Przygotowujemy liczne porady, ekspertyzy i opinie oraz reprezentujemy naszych Klientów przed sądami, organami administracji publicznej i innymi instytucjami.

Szczegółowy zakres naszych usług znajdą Państwo poniżej: