PRAWO RODZINNE

     Zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego stanowią niezwykle skomplikowaną dziedzinę prawa. Mając na uwadze ten fakt, Zespół Kancelarii KKKN Legal.  oferuje swoim klientom kompleksową pomoc w zakresie spraw rozwodowych, postępowań o alimenty, spraw adopcyjnych czy tych dotyczących ustalenia ojcostwa. Zajmujący się prawem rodzinnym w  zespole naszych kancelarii Adwokaci są osobami z dużym doświadczeniem zarówno w zakresie znajomości przepisów, jak i praktyki sądowej. To z kolei przekłada się na efektywność dotychczasowych postępowań. Jesteśmy do dyspozycji klienta już na etapie podejmowania decyzji np. – czy wnieść pozew o rozwód, czy też nie. Udzielamy porad prawnych, jak również pomagamy przygotować się do sprawy sądowej. Empatia połączona z wiedzą i praktycznymi umiejętnościami pozwalają Adwokatom z Zespołu Kancelarii KKKN Legal. na wsparcie strony, którą reprezentują w przejściu przez ten trudny w życiu całej rodziny okres. Do jednych z najczęściej rozpatrywanych przez sąd spraw należą sprawy rodzinne, w tym rozwody oraz dotyczących alimentów. Adwokaci z Zespołu Kancelarii KKKN Legal. zajmują się nie tylko nimi, ale także kwestiami związanymi z władzą rodzicielską, przysposobieniem, opieką czy kuratelą nad dziećmi oraz podziałem majątku. Dzięki temu, że znamy bardzo dobrze prawo rodzinne, możemy kompleksowo zająć się każdą kwestią z nim związaną. Dotyczy to także kompletowania i przeprowadzania przydatnych dowodów i dokumentów.

     Jednocześnie, mając świadomość, że sprawy z zakresu prawa rodzinnego są wyjątkowo trudne, bowiem dotyczą osób najbliższych. Wskazujemy naszym klientom najbardziej optymalne rozwiązania prawne, które pomagają podjąć decyzje jak najlepsze dla nich i ich bliskich. Zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego jak i na każdym jego etapie dążymy do rozwiązania sporów rodzinnych i osiągnięcia najbardziej optymalnych rozwiązań, zgodnych z oczekiwaniami naszych klientów.

     Zapewniamy naszym klientom wsparcie, pomoc i opiekę psychologiczną. Współpracujemy z zespołem psychologów, psychologów dziecięcych i terapeutów, zapewniając naszym klientom kompleksową i fachową pomoc w rozwiązywaniu ich problemów rodzinnych. W Zespole Kancelarii KKKN Legal. klient może uzyskać poradę prawną z zakresu prawa rodzinnego, zlecić przygotowanie pozwu, wniosku do Sądu lub zlecić prowadzenie całego postępowania sądowego.

 

Jako profesjonaliści polecamy się m.in. w następujących sprawach z zakresu prawa rodzinnego:

– rozwody;

– separacje;

– podział majątku wspólnego;

– ustalenie rozdzielności majątkowej;

– alimenty i ich odpowiednio zasądzenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie, wygaśnięcie;

– władza rodzicielska i jej przyznanie, ograniczenie, pozbawienie, przywrócenie;

– ustalenie kontaktów małoletnich dzieci z rodzicami oraz zmianę kontaktów lub ich egzekucję;

– rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka;

– przysposobienie, rozwiązanie przysposobienia;

– ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;

– ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa;

– uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka;

– sprawy związane z zarządem majątkiem małoletniego;

– ubezwłasnowolnienie;

– unieważnienie małżeństwa.