PRAWO PRACY

     Zespół Kancelarii Adwokackich KKKN Legal. świadczy fachową pomoc w dziedzinie prawa pracy. Wiedza i doświadczenie nabyte przez nasz zespół w ramach obsługi prawnej Klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorców, pozwalają z sukcesem zakończyć toczące się postępowania w powierzonych nam sprawach.

     Prawo pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

 

Doradzamy zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Nasze czynności w postępowaniu sądowym obejmują m.in.:

– przygotowanie pozwu oraz dalszych pism procesowych w zakresie: ustalenia istnienia stosunku pracy, zawarcia umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę (pozew  o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie, o przywrócenie do pracy),wypowiedzeń zmieniających, ustalenia treści umowy o pracę, nawiązania umowy o pracę, odszkodowania w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, o zapłatę wynagrodzenia i innych składników (odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe), wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, odszkodowanie za mobbing, dyskryminację, sprostowania świadectwa pracy, odwołania od decyzji ZUS, odpowiedzialności porządkowej pracowników: sprzeciw na wymierzenie kary porządkowej, pozew o uchylenie kary upomnienia nagany, pieniężnej, wypadki przy pracy.

Reprezentację w toku postępowania sądowego przed sądami wszystkich instancji.

Negocjacje ugody sądowej.