PRAWO MEDYCZNE

     Zespół Kancelarii Adwokackich KKKN Legal. oferuje profesjonalną pomoc w zakresie dochodzenia roszczeń cywilnych od podmiotów świadczących usługi lecznicze takich jak: szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie i gabinety dentystyczne oraz reprezentację pokrzywdzonych w postępowaniu karnym toczącym się przeciw lekarzom, dentystom, pielęgniarkom i położnym.

     W trakcie trwania procesu leczenia niejednokrotnie dochodzi do popełnienia błędów w sztuce lekarskiej, które niosą za sobą bardzo często poważne komplikacje dla zdrowia pacjenta. Do najczęściej spotykanych w praktyce błędów w sztuce lekarskiej lub zaniedbań należą: błędy lekarskie i zaniedbania związane z porodem, błędy lekarskie związane z prowadzeniem ciąży, błędnie wykonane zabiegi chirurgiczne, błędy diagnostyczne, błędy związane z nieudzieleniem pacjentowi świadczeń medycznych, błędy i zaniedbania lekarzy dentystów oraz zakażenia szpitalne.


     W szczególności prowadzimy sprawy dotyczące:

szkód majątkowych i niemajątkowych na osobie (śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, krzywda) w następstwie popełnienia tzw. „błędów lekarskich” przy wykonywaniu zabiegów o charakterze leczniczym lub estetycznym; naruszenia dóbr osobistych pacjentów i lekarzy; działalności zakładów opieki zdrowotnej; bieżącego świadczenia usług medycznych, w tym wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa; odpowiedzialności zawodowej lekarzy; przymusowego podawania leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od narkotyków lub alkoholu; wykonywania zabiegów medycznych bez zgody pacjenta;

działalności zakładów opieki zdrowotnej;

bieżącego świadczenia usług medycznych, w tym wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz odpowiedzialności zawodowej lekarzy;

przymusowego podawania leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od narkotyków lub alkoholu;wykonywania zabiegów medycznych bez zgody pacjenta.