PRAWO GOSPODARCZE

     Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Zespół Kancelarii Adwokackich KKKN Legal. świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców oraz spółek we wszystkich sporach prawnych jakie się pojawiają bądź mogą pojawić w prowadzonej działalności. Podchodzimy indywidualnie do każdej sprawy, aby dać Państwu gwarancję pozytywnego jej rozstrzygnięcia. Oferujemy także pomoc w formie porad prawnych na etapie zakładania spółek, doradzamy jaką formę działalności wybrać w zależności od potrzeb i wymagań konkretnego klienta. Pomagamy także na każdym etapie rejestracji spółki, począwszy od przygotowania projektów umów spółek i niezbędnych dokumentów, w tym statutów, regulaminów i innych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, poprzez złożenie wniosku do odpowiednich organów, aż do uzyskania rejestracji nowego podmiotu.W naszej Kancelarii każdy przedsiębiorca może liczyć na fachową i wszechstronną pomoc w prowadzonej przez siebie działalności. Zajmujemy się analizą umów, przygotowywaniem projektów umów i sporządzaniem opinii prawnych, pomagamy w skutecznym zabezpieczeniu Państwa interesów oraz w bezpiecznym zawieraniu kontraktów. W razie potrzeby oferujemy także pomoc z zakresu dochodzenia należności od nieuczciwych kontrahentów, zarówno na etapie przedsądowym, jak również w postępowaniu przed sądami, aż do windykacji należności na etapie postępowania egzekucyjnego. Nasi adwokaci reprezentują także Klientów w sprawach o zapłatę przeciwko zarządom spółek, jeśli są spełnione przesłanki z kodeksu spółek handlowych, o czym mówi art. 299 kodeksu spółek handlowych, tj. „jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania”.

W szczególności specjalizujemy się w:

Zakładanie spółek prawa handlowego;

Przygotowanie projektów umów i statutów;

Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji podmiotów w KRS;

Rejestracja spółek w KRS i dokonywanie wszelkich zmian w KRS;

Bieżąca obsługa przedsiębiorców w zakresie korporacyjnym jak i bieżącej działalności firm;

Prowadzenie zgromadzeń wspólników;

Doradztwo w stosunkach wewnętrznych pomiędzy wspólnikami spółek oraz organami spółek;

Tworzenie uchwał organów spółek i ich regulaminów;

Sporządzanie i opiniowanie umów;

Negocjowanie umów;

Zabezpieczanie wykonania umów;

Prowadzenie spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów;

Ochrona przeciw działaniom nieuczciwej konkurencji;

Nakazy zapłaty, pozwy;

Zastępstwo procesowe firm przed sądami oraz organami egzekucyjnymi;

Reprezentowanie firm przed organami administracji samorządowej i rządowej;

Windykacja wierzytelności;

Tworzenie, negocjowanie i rozwiązywanie umów;

Likwidacja spółek