PRAWO CYWILNE

     Zespół Kancelarii Adwokackich KKKN Legal. specjalizuje się w świadczeniu profesjonalnych usług z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Normy prawa cywilnego regulują niemalże wszystkie aspekty naszego życia, albowiem każdy przejaw aktywności znajduje odzwierciedlenie w przepisach.

     Prowadzony przez nas zespół Kancelarii Adwokackich KKKN Legal. podejmuje się różnych spraw cywilnych. Zajmują się nimi profesjonalni Adwokaci specjalizujący się w prawie cywilnym.

     Aby nie narazić się np. na przegranie sporu czy niekorzystne zawarcie umowy, warto powierzyć sprawy z tego zakresu profesjonaliście. Z racji tego, że prawo cywilne jest niezwykle obszerne, znajomość poszczególnych przepisów dla osób, które na co dzień nie zajmują się ich zgłębianiem, może spowodować popełnianie błędów w codziennych sytuacjach i narażanie się na niepotrzebne straty finansowe. Z pomocą adwokata – dzięki jego wiedzy i doświadczeniu – można będzie uniknąć tego.

     Reprezentujemy Klientów zakresie prawa cywilnego przed sądami wszystkich instancji na ternie całego kraju.

Sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę  – np. uszczerbek na zdrowiu, wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, błąd medyczny, posadowienie na nieruchomościach słupów energetycznych, instalacji gazowych i wodociągowych, bezzasadne pozbawienie wolności, śmierć osób najbliższych.

Prawo spadkowe: postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek, wydziedziczenie, zapis lub polecenie, otwarcie i ogłoszenie testamentu, unieważnienie testamentu, zmianę lub uchylenie postanowienia o nabyciu spadku;sprawy umów małżeńskich majątkowych, umów darowizny, umów dożywocia.

Sprawy o zapłatę.

Postępowanie w przedmiocie ochrony dóbr osobistych.

Prawo nieruchomości: postępowanie w przedmiocie zasiedzenia, zniesienia współwłasności,  ustanowienia i zniesienia służebności, rozgraniczenia nieruchomości, sprawy wieczystoksięgowe, sprawy o eksmisję, rozliczenie nakładów na nieruchomość.

Postępowanie egzekucyjne: dochodzenie wierzytelności, sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, wniosków egzekucyjnych, zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym komorniczym oraz sądowym.